Piligrimams

Šv. Mikalojaus bažnyčioje 1936 – 1943 m. tarnavo ir šalimais klebonijoje gyveno garbingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis.

Būdamas seserų benediktinių kapelionu, 1938m.  Lietuvos 550 metų Krikšto Jubiliejaus bei Nepriklausomybės atgavimo 20-mečio proga jis įsteigė Švč. Sakramento adoraciją. Šiai sukakčiai paženklinti skirtas ir vyskupo Teofiliaus palaimintas kryžius bažnyčios šventoriuje.

Kiekvieno mėnesio pirmąjį pirmadienį 20 val. vyksta Švč. Sakramento adoracija garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio intencija – už Tėvynę, jos dvasinį atgimimą. Mielai kviečiame prisijungti.

Norintiems sužinoti daugiau, dėl  ekskursijos maloniai prašome tartis iš anksto tel. +370 662 22442 (ses. Paulina).