file52254383_29eac3af

Monsinjoras Adolfas Grušas

 

 

 

 

 

Gimė 1956 m. rugsėjo 25 d. Kunigystės šventimus priėmęs 1981 m. gegužės 31 d. buvo paskirtas Kauno Prisikėlimo bažnyčios vikaru. 1986 -1989 m. buvo Kauno arkikatedros vikaras, o nuo 1989 iki 1993 m. administravo Lygumų parapiją. 1993 m. Adolfas Grušas buvo išsiųstas į Romą kanonų teisės studijoms popiežiškajame Laterano universitete. Baigęs studijas 1997 – 2000 m. dirbo Šiaulių vyskupijos kurijos kancleriu. Nuo 1998-jų iki 2002-ųjų buvo Lietuvos vyskupų konferencijos generalinio sekretoriaus padėjėju.  Nuo 2003 m. eina Kauno arkivyskupijos kurijos kanclerio pareigas. Taipogi nuo 2008 –ųjų yra Kauno Arkivyskupijos oficiolas.

 

 

 

 

 

Buvęs kapelionas

Mons. jubil. dr. doc. Vytautas Sidaras

1925 05 01 * 1948 10 31 * 1991 06 07

† 2014 09 23