Kapelionas

Monsinjoras Adolfas Grušas

file52254383_29eac3af

Gimė 1956 m. rugsėjo 25 d. Kunigystės šventimus priėmęs 1981 m. gegužės 31 d. buvo paskirtas Kauno Prisikėlimo bažnyčios vikaru. 1986 -1989 m. buvo Kauno arkikatedros vikaras, o nuo 1989 iki 1993 m. administravo Lygumų parapiją. 1993 m. Adolfas Grušas buvo išsiųstas į Romą kanonų teisės studijoms popiežiškajame Laterano universitete. Baigęs studijas 1997 – 2000 m. dirbo Šiaulių vyskupijos kurijos kancleriu. Nuo 1998-jų iki 2002-ųjų buvo Lietuvos vyskupų konferencijos generalinio sekretoriaus padėjėju.  Nuo 2003 m. eina Kauno arkivyskupijos kurijos kanclerio pareigas. Taipogi nuo 2008 –ųjų yra Kauno Arkivyskupijos oficiolas.

IMG_0922

 

 


Buvęs kapelionas

Mons. jubil. dr. doc. Vytautas Sidaras

1925 05 01 * 1948 10 31 * 1991 06 07

† 2014 09 23