Šv. Mikalojaus bažnyčia

Kauno seserų benediktinių šv. Mikalojaus bažnyčia priklauso Kauno I dekanatui, Šventųjų Petro ir Pauliaus parapijai. Ši gotikinė šventovė įsikūrusi šiaurinėje Senamiesčio dalyje, Antakalnio kalvos šlaite, tarp Šaulių, Benediktinių ir Šv. Gertrūdos gatvių. Po atšventinimo 1992 m. bažnyčia tapo rektoratu, o 2009 m. vasario mėn. 23 d. šventovė perduota Kauno seserų benediktinių vienuolynui ir yra vadinama Kauno seserų benediktinių vienuolyno bažnyčia, išlaikant jos titulą.

1938 m. J. E. vyskupo Teofilio Matulionio rūpesčiu įvesta amžinoji Švenčiausiojo Sakramento adoracija, kuri 1948–1992 metais buvo nutrūkusi. Nuo 1992 m. vėl atnaujinta ir dabar kiekvieną dieną, išskyrus pirmadienį, Švenčiausiasis Sakramentas adoruojamas nuo 9 iki 18 val.