Šv. Benediktas

Simonas Čechavičius. “Šv. Benediktas“. XVIII a.

Šv. Benediktas, Vakarų vienuolijos patriarchas, gimė apie 480 m. Nursijos miestelyje, turtingoje šeimoje. Romoje studijavo teisę ir literatūrą, tačiau greitai paliko triukšmingą miestą ir pasitraukė į atokesnes vietoves. Ieškodamas gilesnio ryšio su Dievu apsigyveno Subiako oloje, vėliau pavadintoje Sacro Speco (Šventąja ola). Garsas apie Benediktą plačiai sklido ir vienuolis susilaukė pasekėjų. Subiako apylinkėse jis įkūrė 12 vienuolynų, kuriuose gyveno po dvylika vienuolių. Vėliau Benediktas persikėlė ant Kasino kalno (Monte Cassino), kur įkūrė skaitlingą bendruomenę ir jai parašė Regulą.

Viduramžiais benediktinų vienuolynai paplito visoje Europoje. Šis religinio gyvenimo būdas buvo toks vaisingas, kad 1964 m. spalio 24 d. popiežius Paulius VI Benediktą paskelbė Europos globėju.

Šv. Benediktas išgarsėjo savo stebuklais, ištverminga kova su pagundomis. Šventasis tapo daugelio sričių globėju: žemdirbių, inžinierių ir architektų, chemikų, moksleivių ir kt. Jo užtarimo meldžiama prašant apsaugos nuo velnio pagundų.

Šv. Benedikto, Europos globėjo, šventė – liepos 11 d.