SCHOLA BENEDICTI

Kas yra “Schola Benedicti”?
Seserų benediktinių organizuojama paskaitų programa įvairaus amžiaus ir išsilavinimo žmonėms, norintiems pagilinti savo tikėjimo žinias ir praplėsti krikščioniškosios kultūros pažinimą.
Atviros paskaitos TEOLOGIJOS, DVASINGUMO, LITURGIJOS, KULTŪROS, MENO ir kt. temomis dėstomos kompetentingų savo srities žinovų – seserų ir kviestinių svečių.

Kodėl “Schola Benedicti”?
Šv. Benediktas VI amžiuje parašytoje Reguloje vienuolyną vadina „Viešpaties tarnystė mokykla“ (RB Prol 45), nes vienuolių širdys turi išlikti atviros mokytis visą gyvenimą. Benediktinų vienuolynai per daugelį amžių saugojo žmonijos mokslo, kultūros ir meno lobius, perduodami ateinančioms kartoms tai, ką pasaulyje ne sykį naikino karai, gaisrai ir kitos negandos.
Benediktiniškoji tradicija ir šiandien kviečia vienuolius, seseris ir brolius, gilintis į dangaus, žemės ir žmogaus širdies slėpinius, o savo žiniomis dalintis su visais siekiančiais asmeninio tobulėjimo. Jungdamosi į šią tradiciją  Kauno seserys benediktinės atveria „Schola Benedicti“ (lot. „Benedikto mokykla“) duris.

Kur ir kada vyksta “Schola Benedicti”?
„Schola Benedicti“ mokslo metus sudaro rudens ir pavasario semestrai, kurių metu, pagal iš anksto paskelbtą tvarkaraštį vyksta teminiai paskaitų ciklai Kauno šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje.

Šv. Benediktas įteikia Regulą šv. Maurui (British Library, MS 16979, f. 21v)

Sekite naujienas Facebook https://www.facebook.com/ScholaBenedictiLT/

Reklama