SCHOLA BENEDICTI

Kas yra “Schola Benedicti”?
Seserų benediktinių organizuojama paskaitų programa įvairaus amžiaus ir išsilavinimo žmonėms, norintiems pagilinti savo tikėjimo žinias ir praplėsti krikščioniškosios kultūros pažinimą.
Atviros paskaitos TEOLOGIJOS, DVASINGUMO, LITURGIJOS, KULTŪROS, MENO ir kt. temomis dėstomos kompetentingų savo srities žinovų – seserų ir kviestinių svečių.

Kodėl “Schola Benedicti”?
Šv. Benediktas VI amžiuje parašytoje Reguloje vienuolyną vadina „Viešpaties tarnystė mokykla“ (RB Prol 45), nes vienuolių širdys turi išlikti atviros mokytis visą gyvenimą. Benediktinų vienuolynai per daugelį amžių saugojo žmonijos mokslo, kultūros ir meno lobius, perduodami ateinančioms kartoms tai, ką pasaulyje ne sykį naikino karai, gaisrai ir kitos negandos.
Benediktiniškoji tradicija ir šiandien kviečia vienuolius, seseris ir brolius, gilintis į dangaus, žemės ir žmogaus širdies slėpinius, o savo žiniomis dalintis su visais siekiančiais asmeninio tobulėjimo. Jungdamosi į šią tradiciją  Kauno seserys benediktinės atveria „Schola Benedicti“ (lot. „Benedikto mokykla“) duris.

Kur ir kada vyksta “Schola Benedicti”?
„Schola Benedicti“ mokslo metus sudaro rudens ir pavasario semestrai, kurių metu, pagal iš anksto paskelbtą tvarkaraštį vyksta teminiai paskaitų ciklai Kauno šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje.

Šv. Benediktas įteikia Regulą šv. Maurui (British Library, MS 16979, f. 21v)

“Schola Benedicti” 2019 m. rudens semestro paskaitų tvarkaraštis

Rugsėjo 12, 19 ir 26 d.

Šventieji be aureolių? Religinė italų renesanso dailė

Lektorė ses. Kotryna Indrė Šurkutė OSB, menotyros mokslų daktarė.

Trijų paskaitų ciklas apie krikščioniškosios ikonografijos tradicijas ir jų kaitą renesanso stiliaus ir pasaulėžiūros įtakoje.

Spalio 10, 17 d.

Kodėl vienuolis yra vienuolis? Įvadas į benediktiniškąjį dvasingumą

Lektorė ses. Celina Galinytė OSB, monastinių studijų licenciatė.

Dvi paskaitos apie monastinio gyvenimo fenomeną ir jo ištakas. Pažintis su pirmųjų vienuolių dvasingumu ir galimybes jį pritaikyti kasdieniniame gyvenime.

Lapkričio 14, 21 d., gruodžio 5, 12 d.

Nunc et semper: Laikas gyventi ir švęsti

Lektorė ses. Celina Galinytė OSB, monastinių studijų licenciatė.

Keturių paskaitų ciklas apie nuolatines laiko paieškas ir jo įprasminimą. Sužinosime, kaip liturgijos pagalba galime išmokti švęsti laiką ir gyvenimą.

Visos paskaitos vyksta ketvirtadieniais 19 val. Kauno šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje

Sekite naujienas Facebook https://www.facebook.com/ScholaBenedictiLT/