Didžiojo Tridienio pamaldų tvarka

Didysis ketvirtadienis

18.00 Paskutinės Vakarienės šv. Mišios

Didysis penktadienis

17.00 Kristaus Kančios pamaldos

Didysis Šeštadienis

21.00 Velyknaktis

Sekmadienis – Viešpaties Prisikėlimas

10.00 Šv. Mišios

(18.00 Šv. Mišių nėra)

Pirmadienis – Antroji Velykų dieną

10.00 Šv. Mišios

(18.00 Šv. Mišių nėra)

resurrection

Paskaita “Šv. Benedikto ikonografija“

Benediktiniškas pasaulis kovo 21 dieną švenčia šv. Benedikto gimimo dangui dieną (lot. Transitus). Šia proga kovo 25 d. (ketvirtadienį) 19 val. kviečiame į menotyrininko dr. Dariaus Žukausko nuotolinę paskaitą „Šv. Benedikto ikonografija“.

Į paskaitą ZOOM platformoje registruokitės čia ir atsiųsime prisijungimo nuorodą: https://forms.gle/KRjkxGogqdULETtw7

Jūsų pagalba Kauno seserų benediktinių vienuolynui

Galite skirti 1,2% gyventojų pajamų mokesčio (GPM) iki šių metų gegužės 3 dienos. Ši Jūsų parama leidžia mums dalintis tikėjimu su pasauliečiais. Gautos lėšos skiriamos:

  • Tęsti darbus, patalpas pritaikant edukacinei sielovadinei veiklai;
  • seserų kvalifikacijai kelti;
  • nepasiturintiems paremti;
  • architektūros paveldui išsaugoti.

Šiemet gyventojų pajamų ir turto deklaravimas prasidėjo kovo 3 d. ir tęsis įprastai – du mėnesius. Deklaravimo pabaiga – gegužės 3d. (pirmadienis). Deklaracijas pateikti bus galima tik elektroniniu būdu. Deklaracija pildoma internetu, prisijungus prie Jūsų elektroninės bankininkystės per Elektroninio deklaravimo sistemos svetainę >>. Deklaracija pildoma naudojantis GPM deklaracijos pildymo vedliu.  

Duomenys reikalingi pildant formą FR0512 v.4

  • Mokestinis laikotarpis: 2020
  • E2 Gavėjo identifikacinis nr.: 192064479
  • E3 Mokesčio dalies paskirtis: Parama vienuolyno veiklai
  • E4 Mokesčio dalies dydis: 1,2

Norime atkreipti dėmesį, kad yra galimybė paramą skirti iki 2024 m. Užtenka E5 laukelyje pažymėti laikotarpį, kuriam norite skirti paramą, ir nurodytais metais nebereikės pakartotinai pildyti prašymo.

Jeigu turite papildomų klausimų, kreipkitės į seseris benediktines telefonu nr. +37064734555 arba el. paštu benedikauno@yahoo.com.

Ačiū, kad esate kartu mūsų veiklos, augimo ir ieškojimų kelyje. Kasdien maldoje dėkojame Dievui už visus, kurie mus remia malda, savanoryste, pinigine auka ir kitais gerais darbais.

Paskelbta Be kategorijos

Kryžiaus kelio apmąstymai

Šiuo karantino laikotarpiu mūsų bažnyčioje gavėnios penktadieniais Kryžiaus kelio pamaldos nevyks. Kviesdamos Kryžiaus kelią apmąstyti asmeniškai, norime su jumis pasidalinti mūsų bažnyčioje esančių Kryžiaus kelio stočių atvaizdais (XIX a. pab.) ir trumpais kunigo Broniaus Bulikos (1923-1988) mąstymais. (Paspauskite ant atvaizdo, kad matytumėte tekstą)

Linkime turiningo dvasinio gyvenimo šių metų gavėnioje.

Pradžios malda

 Tėve, tu taip mus mylėjai, kad paaukojai savo mieliausiąjį Sūnų. Atsiųsk mums Šventąją Dvasią: tepadaro ji mus tikrais Kristaus mokiniais, pažįstančiais kryžiaus išmintį ir besidžiaugiančiais amžinojo išganymo viltimi. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Aštuoniais palaiminimais Jėzus pradėjo mokyti mus, o kančia ir mirtimi ant kryžiaus patvirtino savo žodžius. Paskutiniai Jėzaus žingsniai žemėje – kaip testamentas. Tegu jie sminga giliai širdin, tegu lieka amžiams atmintyje. Testamentiniai žingsniai – pabandykime atskleisti juos.

KURS UŽ MUS KALTUS kentėjai, Jėzau Kristau, Dieve mūsų, būk mums gailestingas!

(1-14 FOTO Vaidas Vidugiris)

Paskelbta Be kategorijos