Europos mišparai

Kviečiame melstis kartu su seserimis benediktinėmis Vakarinę Liturginę Valandą už Europos vienybę, šalių tarpusavio broliškumą ir taiką pasaulyje. Ši tradicija kilo Belgijos benediktinių bendruomenėje, kuri savo maldomis nori pasitarnauti Europos dvasiniam atgimimui, taip išreikšdama bendrystės troškimą. Mūsų įsijungimas į šią maldos iniciatyvą atliepia šv. popiežiaus Pauliaus VI kvietimą, išsakytą skelbiant šv. Benediktą Europos globėju: „Kad Europos dvasinės vienybės idealas būtų šventas ir nepakeičiamas šiandienos žmogui“ (Pop. Paulius VI, Monte Cassino, 1964)

Penktadienį, liepos 17 d., 17 val. melsimės už Nyderlandus

Šv. Benedikto iškilmė

Liepos 11 d. švenčiame šv. Benedikto, Europos globėjo, šventę.

Mūsų bažnyčioje liepos 11 d. (šeštadienį) iškilmingos šv. Mišios 11 val. Jų metu seserys atnaujins įžadus.

Liepos 12 d. (sekmadienį) Šv. Benedikto atlaidų Mišios – 10 val.

(Liepos 11 d. šeštadienį 8 val. šv. Mišių nebus)

Paskelbta Be kategorijos

Europos mišparai

Kviečiame melstis kartu su seserimis benediktinėmis Vakarinę Liturginę Valandą už Europos vienybę, šalių tarpusavio broliškumą ir taiką pasaulyje. Ši tradicija kilo Belgijos benediktinių bendruomenėje, kuri savo maldomis nori pasitarnauti Europos dvasiniam atgimimui, taip išreikšdama bendrystės troškimą. Mūsų įsijungimas į šią maldos iniciatyvą atliepia šv. popiežiaus Pauliaus VI kvietimą, išsakytą skelbiant šv. Benediktą Europos globėju: „Kad Europos dvasinės vienybės idealas būtų šventas ir nepakeičiamas šiandienos žmogui“ (Pop. Paulius VI, Monte Cassino, 1964)

Penktadienį, birželio 19 d., 17 val. melsimės Europai Švč. Jėzaus Širdies gailestingumo

Jūsų pagalba Kauno seserų benediktinių vienuolynui

Galite skirti 1,2% gyventojų pajamų mokesčio (GPM) iki šių metų liepos 1 dienos. Ši Jūsų parama leidžia mums dalintis tikėjimu su pasauliečiais. Gautos lėšos skiriamos:

  • patalpoms pritaikyti edukacinei sielovadinei veiklai;
  • seserų kvalifikacijai kelti;
  • nepasiturintiems paremti;
  • architektūros paveldui išsaugoti.

SKIRTI 1,2 proc. PARAMĄ JŪS GALITE PILDYDAMI FORMĄ PASIRINKTU BŪDU internetu arba ranka/raštu.

I būdas:

Internetu, prisijungus prie Jūsų elektroninės bankininkystės per Elektroninio deklaravimo sistemos svetainę >>, užpildykite formą FR0512 v.4

II būdas:

Pildant formą FR0512 raštu

  1. Atsispausdinkite  FR0512 formą arba paprašykite seserų atspausdintų formų su jau užpildytais vienuolyno rekvizitais.
  2. Užpildykite formą nurodydami savo duomenis ir Kauno seserų benediktinių vienuolyno rekvizitus:

KAUNO SESERŲ BENEDIKTINIŲ VIENUOLYNAS
Vienuolyno kodas: 192064479
adresas: Benediktinių g. 10, KAUNAS, LT-44261
Sąskaita: SWEDBANKAS LT397300010002264595

Įdėkite į voką, užklijuokite ir pasirašykite ant voko užklijavimo vietos.

  1. Užklijuotą voką siųskite paštu iki šių metų liepos 1 dienos adresu:

Deklaracijų Tvarkymo Skyrius 
Druskininkų AVMI
Neravų g. 8
Neravų kaimas
Druskininkai LT – 66402

Jeigu turite papildomų klausimų, kreipkitės į seseris benediktines telefonu +37064734555 arba el. paštu benedikauno@yahoo.com