Koncerto akimirkos

Dėkojame visiems atėjusiems pasiklausyti koncerto “Šventieji neliekas skolingi“ ir prisidėjusiems savo aukomis prie pal. Teofiliau Matulionio kulto vietos įrengimo.

Reklama
Posted in Be kategorijos

Koncertas “Šventieji nelieka skolingi“

Kviečiame į paramos koncertą “ŠVENTIEJI NELIEKA SKOLINGI“. Koncertas vyks Šv. Mikalojaus bažnyčioje rugsėjo 27 d. (trečiadienį) – dieną, kai sukanka 81 metai nuo palaimintojo Teofiliaus Matulionio paskyrimo mūsų kapelionu. Skambės seserų atliekama vargonų, instrumentinė bei vokalinė muzika, pal. Teofiliaus Matulionio mintys bei jo laikmečio giesmės. Koncertas prasidės po vakaro šv. Mišių (numatoma trukmė – apie 40 min.). Po koncerto visus kviesime pasivaišinti arbata bei pal. Teofiliaus mėgtomis spurgytėmis.

Koncertas skirtas lėšų rinkimui siekiant mūsų bažnyčioje įrengti gražią kulto vietą pal. Teofiliaus relikvijų sarkofagui, kur visi atėjusieji galėtų prie relikvijoriaus ne tik pasimelsti, bet ir jį paliesti.

Labai kviečiame visus galinčius prisidėti prie šios iniciatyvos, kurios vertė išliks ir amžinybėje. Ten nelieka neįvertintas nei vienas euras. Galite prisidėti ir pakviesdami savo draugus, pažįstamus bei artimuosius.

Norintys prisidėti savo auka, tai gali padaryti ir pavedimu, nurodydami paskirtį: AUKA BAŽNYČIAI. Rekvizitus rasite čia: https://kaunobenediktines.wordpress.com/parama/

Untitled-1

Posted in Be kategorijos

REQUIEM ÆTERNAM…

2017 m. liepos 23 d., eidama penkiasdešimt septintuosius metus, Plungės ligoninėje mirė s. Veronika – Regina Verbickaitė OSB. Kauno seserų benediktinių vienuolyne sesuo Veronika amžinuosius į davė 1996 07 14. Visą savo gyvenimą ji buvo pašventusi ištikimai tarnystei Dievo garbei ir pagalbos reikalingiems žmonės.
Mirusioji palaidota Plungės kapinėse. Viešpats tesuteikia jai amžinosios šviesos regėjimą savo Artume.