Vasariniai linkėjimai nuo pal. Teofiliaus

Birželį „praūžus“ ilgai lauktai pal. vyskupo Teofiliaus Matulionio relikvijų atvežimo į mūsų bažnyčią šventei, visa vasara (kaip, beje, ir praėjusioji) tapo pažymėta palaimintojo artumu. Neprabėgus nei porai savaičių, lyg dėkodamas už gražiai praėjusią jo sugrįžimo iškilmę, pal. Teofilius mūsų bendruomenei „atsiuntė linkėjimų“: senoje knygoje iš vienuolyno bibliotekos radome autentišką 1934 metais vyskupo išleistą devocinį paveikslėlį su jo paties parašu!

Paveikslėlis 1937 metais padovanotas Onai Zoštautaitei, kuri į vienuolyną įstojo jau sovietmečiu pogrindyje, kartu atsinešdama ir brangią relikviją, gautą iš vyskupo kankinio. Paveikslėlio antrojoje pusėje, viršuje, jau daugeliui pažįstamu braižu užrašyta Didž. Gerb. P. Onai Zaštautaitei su palaiminimu / + Teofilius Matulionis, Ep. / Kaunas / 1937 5 X.

Salva Russiam Skaityti toliau “Vasariniai linkėjimai nuo pal. Teofiliaus“