“Schola Benedicti“ rudens paskaitos

“Schola Benedicti“ kviečia į 2020 rudens semestro paskaitas:

Spalio 1, 8 d.
„Religinė baroko dailė – nusidėjėlių ar šventųjų menas?“  Lektorė ses. Kotryna Indrė Šurkutė OSB, menotyros mokslų daktarė.
Dviejų dalių paskaita apie religinę baroko dailę: šio stiliaus bruožus, svarbiausius dailininkus, jų vaizduotus šventuosius ir tikėjimo slėpinius.

Spalio 15, 22, 29 d.
„Svečiuose šv. Gertrūda iš Helftos“ Lektorė ses. Paulina Vanagaitė OSB, Kauno seserų benediktinių priorė.
Trijų paskaitų pažintis su viduramžių mistike šv. Gertrūda iš Helftos vienuolyno: istorija, dvasingumas, patirtis.

Lapkričio 5, 12, 19 d.
„Bažnyčios Tėvų raštai – neišsenkantis Bažnyčios lobynas“ Lektorė ses. Celina Galinytė OSB, monastinių studijų licenciatė.
Trijų paskaitų ciklas apie senuosius krikščionių tekstus – kaip juos skaityti, suprasti ir pritaikyti savo gyvenime.

Lapkričio 26 d., gruodžio 3, 10 d.
„Ir Dievas matė, kad tai buvo gera: pirmasis Biblijos pasakojimas apie sukūrimą“ Lektorius t. Kazimieras Milaševičius OSB, Palendrių Šv. Benedikto vienuolyno prioras.
Trys tęstinės paskaitos apie Pradžios knygos pirmąjį pasaulio sukūrimo pasakojimą (Pr 1,1-2,4).

Paskaitos vyksta ketvirtadieniais 19 val. Kauno seserų benediktinių vienuolyne (Benediktinių g. 6).
Dalyvio įnašas už vieną paskaitą – 5 € (įnašas neturi tapti kliūtimi Jūsų dalyvavimui)

Paskaitos “Dievo patirtis liturgijoje“

„Schola Benedicti“ kviečia į paskaitas „Dievo patirtis liturgijoje: kur žemė ir dangus susitinka“, kurias skaitys VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas diak. doc. dr. Benas Ulevičius.

Trijose paskaitose B. Ulevičius padės geriau suprasti krikščioniškų apeigų prasmę ir simbolius liturgijoje, paaiškins, kaip ji padeda susitikti su Dievu, o mūsų kasdienybę pašventina ir perkeičia.

Paskaitos vyks 2020 m. vasario 27 d., kovo 5, 12 d. (ketvirtadieniais) 19 val. Kauno šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje. Dalyvio įnašas už vieną paskaitą – 5 € (įnašas neturi tapti kliūtimi Jūsų dalyvavimui).

Registracija į paskaitas čia: https://forms.gle/Npso1wDmfob7r7iS8

Paskaitos apie PSALMES

„Schola Benedicti“ kviečia į paskaitas „Psalmės krikščionio gyvenime“, kurias skaitys ses. Celina Galinytė OSB, monastinių studijų licenciatė.

Trijų paskaitų ciklas supažindinantis su psalmėmis ir jų svarba katalikų liturgijoje. Kviečiame visus, norinčius išmokti melstis psalmėmis bei atrasti jų prasmę istorijoje, krikščionijoje ir savo gyvenime.

Paskaitos vyks 2020 m. vasario 6, 13, 20 d. (ketvirtadieniais) 19 val. Kauno šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje. Dalyvio įnašas už vieną paskaitą – 5 € (įnašas neturi tapti kliūtimi Jūsų dalyvavimui).

Registracija į paskaitas čia: https://forms.gle/XDHXUynJ4KvQgqXZA

“Schola Benedicti“ pavasario paskaitos

“Schola Benedicti“ kviečia į 2020 pavasario semestro paskaitas:

Vasario 6, 13, 20 d.
“Psalmės krikščionio gyvenime“ Lektorė ses. Celina Galinytė OSB, monastinių studijų licenciatė.
Trijų paskaitų ciklas apie psalmes krikščionybės tradicijoje ir liturgijoje.

Vasario 27 d., kovo 5, 12 d.
“Dievo patirtis liturgijoje: kur žemė ir dangus susitinka“ Lektorius diak. doc. dr. Benas Ulevičius.
Trijų paskaitų ciklas apie kasdienybės atsimainymą liturgijoje, krikščioniškų apeigų prasmę ir simbolius.

Kovo 19 d.
“Šv. Benediktas dailėje: bendražygis ir patriarchas“ Lektorius dr. Darius Žukauskas.
Paskaita apie benediktinų ordino įkūrėjo šv. Benedikto ikonografiją nuo seniausių laikų iki XIX a. Vakarų Europoje ir Lietuvoje.

Balandžio 23, 30 d., gegužės 7 d.
“Svečiuose šv. Gertrūda Didžioji“ Lektorė ses. Paulina Vanagaitė OSB, Kauno seserų benediktinių priorė.
Trijų paskaitų pažintis su viduramžių mistike šv. Gertrūda iš Helftos vienuolyno: istorija, dvasingumas, patirtis.

Paskaitos vyksta ketvirtadieniais 19 val. Kauno šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje.
Dalyvio įnašas už vieną paskaitą – 5 € (įnašas neturi tapti kliūtimi Jūsų dalyvavimui)

Paskaitų ciklas “Nunc et semper“

„Schola Benedicti“ kviečia į paskaitas „Nunc et semper: Laikas gyventi ir švęsti“, kurias skaitys ses. Celina Galinytė OSB, monastinių studijų licenciatė.

Keturios tęstinės paskaitos vyks 2019 m. lapkričio 14 ir 21 d., gruodžio 5 ir 12 d. (ketvirtadieniais) 19 val. Kauno šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje. Dalyvio įnašas už vieną paskaitą – 5 € (įnašas neturi tapti kliūtimi Jūsų dalyvavimui).

Registracija į paskaitas čia: https://forms.gle/tkW6RKjvDRbntt9k6

Paskaitų anotacija. Keturių paskaitų ciklas skirtas tiems, kurie nuolat ieško ir neranda laiko. Mokysimės ne tik jo atrasti, bet ir įprasminti savo gyvenimuose. Sužinosime, kuo šiose paieškose svarbi liturgija ir kaip ji gali išmokyti švęsti laiką.

Temos:

Lapkričio 14 d. „Laikas Dievui ar Dievo laikas?“ (Apie įvairiopą laiką ir kaip jį įprasminti savo gyvenime)

Lapkričio 21 d. „Šventės laikas – liturgija“ (Apie laiko sampratą liturgijoje, ypač sakramentuose)

Gruodžio 5 d. „Gyventi laiku“ (Apie liturginius metus ir kaip juos švęsti)

Gruodžio 12 d. „Švęsti laiką“ (Apie Valandų Liturgiją, kuri gali suteikti prasmę kasdienybei)