REQUIEM ÆTERNAM…

s. Virginija – Viktorija Guobužaitė OSB

  Gimė 1939 05 15    *    Amžinieji įžadai 1977 08 03    *    Mirė  2017 08 11

 

Laidotuvių šv. Mišios rugpjūčio 12 d. (šeštadienį), 12 val., Kauno šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje.

Po šv. Mišių išlydima į Vyžuonų (Utenos r.) kapines

REQUIEM ÆTERNAM…

2017 m. liepos 23 d., eidama penkiasdešimt septintuosius metus, Plungės ligoninėje mirė s. Veronika – Regina Verbickaitė OSB. Kauno seserų benediktinių vienuolyne sesuo Veronika amžinuosius į davė 1996 07 14. Visą savo gyvenimą ji buvo pašventusi ištikimai tarnystei Dievo garbei ir pagalbos reikalingiems žmonės.
Mirusioji palaidota Plungės kapinėse. Viešpats tesuteikia jai amžinosios šviesos regėjimą savo Artume.