Europos mišparai

Kviečiame melstis kartu su seserimis benediktinėmis Vakarinę Liturginę Valandą už Europos vienybę, šalių tarpusavio broliškumą ir taiką pasaulyje. Ši tradicija kilo Belgijos benediktinių bendruomenėje, kuri savo maldomis nori pasitarnauti Europos dvasiniam atgimimui, taip išreikšdama bendrystės troškimą. Mūsų įsijungimas į šią maldos iniciatyvą atliepia šv. popiežiaus Pauliaus VI kvietimą, išsakytą skelbiant šv. Benediktą Europos globėju: „Kad Europos dvasinės vienybės idealas būtų šventas ir nepakeičiamas šiandienos žmogui“ (Pop. Paulius VI, Monte Cassino, 1964)

Penktadienį, vasario 21 d., 17 val. melsimės už Švediją

Šv. Mišių laikas šventinėmis dienomis

Gruodžio 24 d. šv. Mišios bus aukojamos 8 val.

Vakare Piemenėlių Mišios – 21 val.

Gruodžio 25 d. šv. Kalėdų Mišios – 10 val.

Gruodžio 26 d. antrosios Kalėdų dienos šv. Mišios – 10 val.

Gruodžio 31 d. Naujametinės nakties šv. Mišios – 22.30 val.

Sausio 1 d. šv. Mišios – 10 val.

Šiomis dienomis šv. Mišių 18 val. NEBUS

Europos mišparai

Kviečiame melstis kartu su seserimis benediktinėmis Vakarinę Liturginę Valandą už Europos vienybę, šalių tarpusavio broliškumą ir taiką pasaulyje. Ši tradicija kilo Belgijos benediktinių bendruomenėje, kuri savo maldomis nori pasitarnauti Europos dvasiniam atgimimui, taip išreikšdama bendrystės troškimą. Mūsų įsijungimas į šią maldos iniciatyvą atliepia šv. popiežiaus Pauliaus VI kvietimą, išsakytą skelbiant šv. Benediktą Europos globėju: „Kad Europos dvasinės vienybės idealas būtų šventas ir nepakeičiamas šiandienos žmogui“ (Pop. Paulius VI, Monte Cassino, 1964)

Penktadienį, gruodžio 20 d., 17 val. melsimės už Suomiją.