REQUIEM ÆTERNAM…

2019 m. balandžio 18 d., eidama aštuoniasdešimt aštuntuosius metus, mirė

ses. Mechtilda – Albina Urbanovič OSB

Gimė 1932 03 05 † Amžinieji įžadai 1972 08 23

Išlydėjimas balandžio 20 d., šeštadienį, 13 val., iš Kauno šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčios

 Laidojama Karmėlavos kapinėse

Reklama

Didžiojo Tridienio pamaldų tvarka

Didysis ketvirtadienis

Dienos metu adoracijos nėra

18.00 Paskutinės Vakarienės šv. Mišios

(Nėra Vakarinės Liturginės Valandos)

 

Didysis penktadienis

Dienos metu budima prie Švč. Sakramento

17.00 Kristaus Kančios pamaldos

(Nėra Vakarinės Liturginės Valandos)

 

Didysis Šeštadienis

(Rytinių šv. Mišių nėra)

Dienos metu gerbiamas Kryžius

21.00 Velyknaktis

 

Sekmadienis – Viešpaties Prisikėlimas

10.00 Šv. Mišios

Adoracijos nėra

(18.00 Šv. Mišių nėra)

 

Pirmadienis – Antroji Velykų dieną

10.00 Šv. Mišios

Adoracijos nėra

(18.00 Šv. Mišių nėra)

 

Europos mišparai

Kviečiame melstis kartu su seserimis benediktinėmis Vakarinę Liturginę Valandą už Europos vienybę, šalių tarpusavio broliškumą ir taiką pasaulyje. Ši tradicija kilo Belgijos benediktinių bendruomenėje, kuri savo maldomis nori pasitarnauti Europos dvasiniam atgimimui, taip išreikšdama bendrystės troškimą. Mūsų įsijungimas į šią maldos iniciatyvą atliepia šv. popiežiaus Pauliaus VI kvietimą, išsakytą skelbiant šv. Benediktą Europos globėju: „Kad Europos dvasinės vienybės idealas būtų šventas ir nepakeičiamas šiandienos žmogui“ (Pop. Paulius VI, Monte Cassino, 1964)

Šį mėnesį, kovo 15 d. 17 val., meldžiamės už Didžiąją Britaniją.

DSCF9883

Europos mišparai

Kviečiame melstis kartu su seserimis benediktinėmis Vakarinę Liturginę Valandą už Europos vienybę, šalių tarpusavio broliškumą ir taiką pasaulyje. Ši tradicija kilo Belgijos benediktinių bendruomenėje, kuri savo maldomis nori pasitarnauti Europos dvasiniam atgimimui, taip išreikšdama bendrystės troškimą. Mūsų įsijungimas į šią maldos iniciatyvą atliepia šv. popiežiaus Pauliaus VI kvietimą, išsakytą skelbiant šv. Benediktą Europos globėju: „Kad Europos dvasinės vienybės idealas būtų šventas ir nepakeičiamas šiandienos žmogui“ (Pop. Paulius VI, Monte Cassino, 1964)

Šį mėnesį, vasario 15 d. 17 val., meldžiamės už Estiją.

DSCF9883

Šv. Mišių laikas šventinėmis dienomis mūsų bažnyčioje

Gruodžio 24 d. (pirmadienį) šv. Mišios bus aukojamos 8 val.
Vakare Piemenėlių Mišios – 21 val.
Gruodžio 25 d. (antradienį) šv. Kalėdų Mišios – 10 val.
Gruodžio 26 d. (trečiadienį) antrosios Kalėdų dienos šv. Mišios – 10 val.
Gruodžio 31 d. (pirmadienį) Naujametinės nakties šv. Mišios – 22.30 val.
Sausio 1 d. (antradienį) šv. Mišios – 10 val.
 

Šiomis dienomis šv. Mišių 18 val. NEBUS