Didžiojo Tridienio pamaldų tvarka

Didysis ketvirtadienis

18.00 Paskutinės Vakarienės šv. Mišios

Didysis penktadienis

17.00 Kristaus Kančios pamaldos

Didysis Šeštadienis

21.00 Velyknaktis

Sekmadienis – Viešpaties Prisikėlimas

10.00 Šv. Mišios

(18.00 Šv. Mišių nėra)

Pirmadienis – Antroji Velykų dieną

10.00 Šv. Mišios

(18.00 Šv. Mišių nėra)

resurrection

Šv. Mišios nuo gavėnios pradžios

Nuo vasario 17 d., pelenų trečiadienio, laikantis visų saugumo reikalavimų, bažnyčioje atnaujinamos viešos pamaldos su tikinčiaisiais.

Šv. Mišios mūsų bažnyčioje aukojamos:

Pirmadieniais-penktadieniais 18 val.

Šeštadieniai 8 val.

Sekmadieniai 10 ir 18 val.