Europos mišparai

Kviečiame visus melstis už Europą!
Šį mėnesį Europos mišparus meldžiamės UŽ LIETUVĄ kartu su pal. Teofiliumi Matulioniu.
Birželio 15 d. (penktadienį) 17 val. Šv. Mikalojaus bažnyčioje Vakarinę Valandų liturgijos maldą (mišparus) skirsime už mūsų Tėvynę.
Reklama

REQUIEM ÆTERNAM…

2017 m. liepos 23 d., eidama penkiasdešimt septintuosius metus, Plungės ligoninėje mirė s. Veronika – Regina Verbickaitė OSB. Kauno seserų benediktinių vienuolyne sesuo Veronika amžinuosius į davė 1996 07 14. Visą savo gyvenimą ji buvo pašventusi ištikimai tarnystei Dievo garbei ir pagalbos reikalingiems žmonės.
Mirusioji palaidota Plungės kapinėse. Viešpats tesuteikia jai amžinosios šviesos regėjimą savo Artume.