Šv. Mišios nuo gavėnios pradžios

Nuo vasario 17 d., pelenų trečiadienio, laikantis visų saugumo reikalavimų, bažnyčioje atnaujinamos viešos pamaldos su tikinčiaisiais.

Šv. Mišios mūsų bažnyčioje aukojamos:

Pirmadieniais-penktadieniais 18 val.

Šeštadieniai 8 val.

Sekmadieniai 10 ir 18 val.

Europos mišparai

Kviečiame melstis kartu su seserimis benediktinėmis Vakarinę Liturginę Valandą už Europos vienybę, šalių tarpusavio broliškumą ir taiką pasaulyje. Ši tradicija kilo Belgijos benediktinių bendruomenėje, kuri savo maldomis nori pasitarnauti Europos dvasiniam atgimimui, taip išreikšdama bendrystės troškimą. Mūsų įsijungimas į šią maldos iniciatyvą atliepia šv. popiežiaus Pauliaus VI kvietimą, išsakytą skelbiant šv. Benediktą Europos globėju: „Kad Europos dvasinės vienybės idealas būtų šventas ir nepakeičiamas šiandienos žmogui“ (Pop. Paulius VI, Monte Cassino, 1964)

Penktadienį, liepos 17 d., 17 val. melsimės už Nyderlandus