Kovo 21 d. – šv. Benedikto mirties diena

Tais metais, kai turėjo atsisveikinti su šiuo gyvenimu, kalbėdamasis su keliais drauge ir keliais toliau esančiais mokiniais jis pranešė savo švenčiausios baigties dieną. (…) O šeštą dieną prieš savo baigtį jis įsakė atidengti jau kapą. Netrukus buvo apimtas karščio ir ėmė kamuotis nuo didelės kaitros. Sopulys kasdien ėjo stipryn, todėl šeštą dieną mokiniai paprašyti nunešė jį į koplyčią. Ten prieš išeidamas jis apsirūpino Viešpaties Kūnu ir Krauju. Mokinių rankoms palaikant jo bejėgį kūną, jis atsistojo ir, iškėlęs rankas į dangų, tarp maldos žodžių išleido paskutinį atodūsį. (Iš Grigaliaus Didžiojo “Dialogų“)

394-asis vienuolyno gimtadienis!

Lapkričio 28 d. švęsime 394-uosius mūsų bendruomenės metus. Visus kviečiame dalyvauti šv. Mišiose 18 val. Jų metu prie pal. Teofiliaus Matulionio relikvijų pakabinsime padėkos votą, nes tikime, kad mūsų palaimintojo kapeliono arkiv. Teofiliaus užtarimo dėka po 70 metų šiemet pagaliau atgavome visą vienuolyno ansamblio teritoriją. Po šv. Mišių jūsų lauks pažintis su vienuolynu bei bažnyčia ir, žinoma, gimtadienio tortas.

394 m