Kviečiame į paskaitą apie pal. Mykolą Giedraitį

Birželio 12 d. 19 val. Kauno šv. Mikalojaus bažnyčioje vyks Kun. Algirdo Akelaičio paskaita “PAL. MYKOLAS GIEDRAITIS IR ŠVENTUMAS ŠIANDIEN“

Džiaugiantis naujuoju palaimintuoju – Mykolu Giedraičiu – ir laukiant padėkos iškilmių Videniškiuose birželio 22 d., kviečiame artimiau susipažinti su šiuo brangiu mūsų tautiečiu.