Amžinieji įžadai

Šiemet, liepos 11 d., šv. Benedikto iškilmės proga Viešpats apdovanojo mus net dviem amžinųjų įžadų seserimis – ses. Benedikta ir ses. Marija. Amžinųjų įžadų liturgijai vadovavo arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ. Visą liturgijos įrašą galite pamatyti Kauno arkivyskupijos Youtube kanale https://www.youtube.com/watch?v=PolEWcC1Sf0

Kviečiame į paskaitą apie pal. Mykolą Giedraitį

Birželio 12 d. 19 val. Kauno šv. Mikalojaus bažnyčioje vyks Kun. Algirdo Akelaičio paskaita “PAL. MYKOLAS GIEDRAITIS IR ŠVENTUMAS ŠIANDIEN“

Džiaugiantis naujuoju palaimintuoju – Mykolu Giedraičiu – ir laukiant padėkos iškilmių Videniškiuose birželio 22 d., kviečiame artimiau susipažinti su šiuo brangiu mūsų tautiečiu.