Įžadų šventė

Šiais metais liepos 9 d. švenčiant šv. Benedikto atlaidus Šv. Mikalojaus bažnyčioje mūsų bendruomenė sveikino pirmuosius įžadus davusią seserį Mariją.

Šv. Mišių metu laikinuosius įžadus atnaujino dar keturios juniorės.

 

Reklama

Palaimintasis Teofiliau, melski už mus!

Dėkojame Dievui už brangią dovaną Lietuvai ir Bažnyčiai – naująjį palaimintąjį vyskupą ir kankinį Teofilių Matulionį.

Šv. Mikalojaus bažnyčios 25 metų atšventinimo jubiliejus

IMG_90282017 m. kovo 26 d. minėjome šv. Mikalojaus bažnytėlės 25 metų atšventinimo jubiliejų. Iškilmę pradėjome Eucharistijos šventimu, kuriai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ. Šv. Mišiose dalyvavo pulkas kunigų, brangių bažnyčios bendruomenės bičiulių, garbingų kviestinių svečių.

Continue reading “Šv. Mikalojaus bažnyčios 25 metų atšventinimo jubiliejus“

Knygų pristatymas

Džiaugiamės sulaukusios net dviejų mokslinių monografijų apie Kauno seserų benediktinių vienuolyną.

DSCF5799
Kovo 26 d. 13 val. šv. Mikalojaus bažnyčioje knygas pristatys jų autorės:
prof. dr. Vaida Kamuntavičienė “Kauno benediktinių vienuolyno istorija XVII-XX a. pradžioje“,
dr. Aušra Vasiliauskienė “Kauno benediktinių vienuolyno ansamblio meninė savastis“.

Šv. Mikalojaus bažnyčios jubiliejus

2017 m. kovo 26 dieną, sekmadienį, mūsų bažnyčioje švęsime Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai atlaidus ir 25 metų bažnyčios atšventinimo jubiliejų.

10.00 – šv. Mišios. Jų metu bus palaiminti nauji bažnyčios vargonai. Eucharistijos šventimo metu giedos Sakralinės muzikos mokyklos choras.
11.15 – Sakralinės muzikos koncertas: Rita Preikšaitė (mecosopranas) ir Dalia Jatautaitė (vargonai)