Pašaukimas

Viešpats žmonių gausybėje, ieškodamas savo darbininko, kurį nori pašaukti, vėl sako: “Kas yra žmogus, kuris trokšta gyventi ir nori pamatyti laimingas dienas?“
Jei tai girdėdamas tu atsakytum “Tai aš“, tau taria Dievas: “Jei geidi turėti tikrą ir amžiną gyvenimą, sulaikyk savo liežuvį nuo blogio, o tavo lūpos tenebyloja klastos.  Nusisuk nuo blogio ir daryk gera; ieškok ramybės ir sek ja. Ir kai šitai darysite, mano akys žvelgs į jus ir mano ausys klausysis jūsų maldų, ir pirmiau nei manęs šauksitės, jums pasakysiu:  “Štai, esu čia“.
Kas gi mums maloniau, brangieji broliai, už mus kviečiantį Viešpaties balsą? Štai, iš savo gerumo rodo mums Viešpats gyvenimo kelią.
RB prol. 14-20


Reklama