Mūsų bendruomenė

Esame vienuolės seserys benediktinės, moterys, ,,paklususios Tėvo kvietimui ir Šv. Dvasios raginimui“ ir pasirinkusios šį ypatingą sekimo Kristumi kelią, kad Jam atsiduotų „nepadalyta širdimi“ (plg. 1 Kor 7,34).

214331191_896190597990300_8602422624418204486_n

Kiekvienas vienuolynas, kaip ir kiekviena šeima, turi savitą veidą.
Vienuoliai benediktinai ir benediktinės gyvena pagal šv. Benedikto regulą. Pagal ją, vienuolynas yra:

  • Tarnavimo Viešpačiui mokykla (RB prol. 45);
  • Joje vedami Evangelijos broliai vienas kitam patarnauja (RB 35,1), jaunesnieji gerbia vyreniuosius, o vyresnieji myli jaunesniuosius (RB 43,10);
  • Broliai ir seserys turi „nieko nevertinti aukščiau už Kristų, kuris veda mus į amžinąjį gyvenimą“ (RB 62,11-12).

Dauguma benediktinų pasaulyje gyvena uždarą kontempliatyvų gyvenimą. Mūsų bendruomenė šiuo metu gyvena su besimeldžiančiu Kristumi, kur jis bebūtų: kelyje, minios apsuptyje, tarp mokinių, su ligoniais ir vaikais.

Svarbiausi mūsų gyvenimo akcentai:

  • gyvenimas bendruomenėje;
  • liturgija ir Lectio Divina;
  • adoracija;
  • apaštalavimas ir darbas.

Šiuo metu bendruomenėje yra 25 amžinųjų įžadų seserys ir 1 novicija.

Vienuolyno priorė ses. Paulina Aleksandra Vanagaitė OSB