Europos mišparai

Kviečiame melstis kartu su seserimis benediktinėmis Vakarinę Liturginę Valandą už Europos vienybę, šalių tarpusavio broliškumą ir taiką pasaulyje. Ši tradicija kilo Belgijos benediktinių bendruomenėje, kuri savo maldomis nori pasitarnauti Europos dvasiniam atgimimui, taip išreikšdama bendrystės troškimą. Mūsų įsijungimas į šią maldos iniciatyvą atliepia šv. popiežiaus Pauliaus VI kvietimą, išsakytą skelbiant šv. Benediktą Europos globėju: „Kad Europos dvasinės vienybės idealas būtų šventas ir nepakeičiamas šiandienos žmogui“ (Pop. Paulius VI, Monte Cassino, 1964)

Šį mėnesį, vasario 15 d. 17 val., meldžiamės už Estiją.

DSCF9883
Reklama

Europos mišparai

Kviečiame melstis kartu su seserimis benediktinėmis Vakarinę Liturginę Valandą už Europos vienybę, šalių tarpusavio broliškumą ir taiką pasaulyje. Ši tradicija kilo Belgijos benediktinių bendruomenėje, kai trokšdamos išreikšti maldoje tarpusavio bendrystę vienuolės nutarė pasitarnauti savo malda Europos dvasiniam atgimimui. Mūsų įsijungimas į šią maldos iniciatyvą atliepia šv. popiežiaus Pauliaus VI kvietimą, išsakytą skelbiant šv. Benediktą Europos globėju: „Kad Europos dvasinės vienybės idealas būtų šventas ir nepakeičiamas šiandienos žmogui“ (Pop. Paulius VI, Monte Cassino, 1964)

Šį mėnesį, sausio 18 d. 17 val., meldžiamės už Latviją.
DSCF9883
Paskelbta Be kategorijos

Šv. Mišių laikas šventinėmis dienomis mūsų bažnyčioje

Gruodžio 24 d. (pirmadienį) šv. Mišios bus aukojamos 8 val.
Vakare Piemenėlių Mišios – 21 val.
Gruodžio 25 d. (antradienį) šv. Kalėdų Mišios – 10 val.
Gruodžio 26 d. (trečiadienį) antrosios Kalėdų dienos šv. Mišios – 10 val.
Gruodžio 31 d. (pirmadienį) Naujametinės nakties šv. Mišios – 22.30 val.
Sausio 1 d. (antradienį) šv. Mišios – 10 val.
 

Šiomis dienomis šv. Mišių 18 val. NEBUS

Europos mišparai

Kviečiame melstis kartu su seserimis benediktinėmis Vakarinę Liturginę Valandą už Europos vienybę, šalių tarpusavio broliškumą ir taiką pasaulyje. Ši tradicija kilo Belgijos benediktinių bendruomenėje, kai trokšdamos išreikšti maldoje tarpusavio bendrystę vienuolės nutarė pasitarnauti savo malda Europos dvasiniam atgimimui. Mūsų įsijungimas į šią maldos iniciatyvą atliepia šv. popiežiaus Pauliaus VI kvietimą, išsakytą skelbiant šv. Benediktą Europos globėju: „Kad Europos dvasinės vienybės idealas būtų šventas ir nepakeičiamas šiandienos žmogui“ (Pop. Paulius VI, Monte Cassino, 1964)

Šį mėnesį, gruodžio 21 d. 17 val., meldžiamės už Lenkiją prisimindamos jos Nepriklausomybės 100-metį.

DSCF9883