Šv. Mikalojaus atlaidai

Sekmadienį, gruodžio 8 d., mūsų bažnyčioje švenčiami tituliniai šv. Mikalojaus atlaidai.

Šv. Mišios 10 ir 18 val.

Po vakarinių šv. Mišių laukia staigmena mažiesiems!

Europos mišparai

Kviečiame melstis kartu su seserimis benediktinėmis Vakarinę Liturginę Valandą už Europos vienybę, šalių tarpusavio broliškumą ir taiką pasaulyje. Ši tradicija kilo Belgijos benediktinių bendruomenėje, kuri savo maldomis nori pasitarnauti Europos dvasiniam atgimimui, taip išreikšdama bendrystės troškimą. Mūsų įsijungimas į šią maldos iniciatyvą atliepia šv. popiežiaus Pauliaus VI kvietimą, išsakytą skelbiant šv. Benediktą Europos globėju: „Kad Europos dvasinės vienybės idealas būtų šventas ir nepakeičiamas šiandienos žmogui“ (Pop. Paulius VI, Monte Cassino, 1964)

Penktadienį, lapkričio 15 d., melsimės už Ispaniją.