Lietuvoje lankysis Šventųjų skelbimo kongregacijos relatorius

Sausio 5 d. (sekmadienį) 18 val. Kaišiadorių katedroje – pal. Teofiliaus koplyčioje šv. Mišias celebruos ir homiliją sakys kunigas Zdzisław Kijas (OFMconv) – buvęs palaimintojo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos bylos relatorius – darbo (baigiamosios fazės) vadovas.

http://www.teofilius.lt/aktualijos/sausio-3-6-d-lietuvoje-lankysis-kun-zdzislaw-kijas-ofmconv-sventuju-skelbimo-kongregacijos-relatorius/

Šis kunigas dirba Šventųjų skelbimo kongregacijoje Vatikane, redaguoja pasiekusias kongregaciją būsimų palaimintųjų iš Vidurio ir Rytų Europos bylas. Jis yra kilęs iš Lenkijos, taigi, pažįsta šių kraštų kultūrinį ir istorinį kontekstą.

Šia proga katedroje bus galima įsigyti Z. Kijas parašytą knygą „Radau perlą“, išverstą į lietuvių kalbą, kurią platina leidykla “Katalikų pasaulis”. Kunigas Z. Kijas jau yra lankęsis Kaišiadoryse 2017 m. vasarą.

Kiti svečio apsilankymai:

Sausio 3 d. 18 val. – Z. Kijas pristatys savo knygą “Radau perlą” Pranciškonų konventualų vienuolyne Vilniuje – Pranciškonų g. 1 (salės Nr. 116)

Sausio 5 d. 11 val. – kun. Z. Kijas celebruos šv. Mišias ir sakys homiliją Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje bei pristatys knygą “Radau perlą” – Žemaičių g. 31A.

Sausio 6 d. 18 val. – kun. Z. Kijas celebruos šv. Mišias ir sakys homiliją Seserų benediktinių šv. Mikalojaus bažnyčioje Kaune – Benediktinių g. 10.

Zdzisław Kijas gimė 1960 m. Lenkijoje, kunigu įšventintas 1986 m. Yra vienuolis pranciškonas konventualas. Studijavo Belgijoje – katalikiškajame Liuveno (Louvain-La-Neuve) universitete, kur įgijo teologijos habilituoto daktaro laipsnį, yra profesorius.

2010 m. pop. Benediktas XVI tėvą Zdzisław Kijas paskyrė Šventųjų skelbimo kongregacijos relatoriumi. Iki 2017 m. šias pareigas ėjo Dievo tarno Teofiliaus Matulionio beatifikacijos byloje.

Kviečiame aktyviai dalyvauti!

Paskelbta Be kategorijos

Europos mišparai

Kviečiame melstis kartu su seserimis benediktinėmis Vakarinę Liturginę Valandą už Europos vienybę, šalių tarpusavio broliškumą ir taiką pasaulyje. Ši tradicija kilo Belgijos benediktinių bendruomenėje, kuri savo maldomis nori pasitarnauti Europos dvasiniam atgimimui, taip išreikšdama bendrystės troškimą. Mūsų įsijungimas į šią maldos iniciatyvą atliepia šv. popiežiaus Pauliaus VI kvietimą, išsakytą skelbiant šv. Benediktą Europos globėju: „Kad Europos dvasinės vienybės idealas būtų šventas ir nepakeičiamas šiandienos žmogui“ (Pop. Paulius VI, Monte Cassino, 1964)

Penktadienį, gruodžio 20 d., 17 val. melsimės už Suomiją.