Europos mišparai

Kviečiame melstis kartu su seserimis benediktinėmis Vakarinę Liturginę Valandą už Europos vienybę, šalių tarpusavio broliškumą ir taiką pasaulyje. Ši tradicija kilo Belgijos benediktinių bendruomenėje, kuri savo maldomis nori pasitarnauti Europos dvasiniam atgimimui, taip išreikšdama bendrystės troškimą. Mūsų įsijungimas į šią maldos iniciatyvą atliepia šv. popiežiaus Pauliaus VI kvietimą, išsakytą skelbiant šv. Benediktą Europos globėju: „Kad Europos dvasinės vienybės idealas būtų šventas ir nepakeičiamas šiandienos žmogui“ (Pop. Paulius VI, Monte Cassino, 1964)

Penktadienį, vasario 21 d., 17 val. melsimės už Švediją

Paskaitos apie PSALMES

„Schola Benedicti“ kviečia į paskaitas „Psalmės krikščionio gyvenime“, kurias skaitys ses. Celina Galinytė OSB, monastinių studijų licenciatė.

Trijų paskaitų ciklas supažindinantis su psalmėmis ir jų svarba katalikų liturgijoje. Kviečiame visus, norinčius išmokti melstis psalmėmis bei atrasti jų prasmę istorijoje, krikščionijoje ir savo gyvenime.

Paskaitos vyks 2020 m. vasario 6, 13, 20 d. (ketvirtadieniais) 19 val. Kauno šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje. Dalyvio įnašas už vieną paskaitą – 5 € (įnašas neturi tapti kliūtimi Jūsų dalyvavimui).

Registracija į paskaitas čia: https://forms.gle/XDHXUynJ4KvQgqXZA

"Schola Benedicti" pavasario paskaitos

“Schola Benedicti“ kviečia į 2020 pavasario semestro paskaitas:

Vasario 6, 13, 20 d.
“Psalmės krikščionio gyvenime“ Lektorė ses. Celina Galinytė OSB, monastinių studijų licenciatė.
Trijų paskaitų ciklas apie psalmes krikščionybės tradicijoje ir liturgijoje.

Vasario 27 d., kovo 5, 12 d.
“Dievo patirtis liturgijoje: kur žemė ir dangus susitinka“ Lektorius diak. doc. dr. Benas Ulevičius.
Trijų paskaitų ciklas apie kasdienybės atsimainymą liturgijoje, krikščioniškų apeigų prasmę ir simbolius.

Kovo 19 d.
“Šv. Benediktas dailėje: bendražygis ir patriarchas“ Lektorius dr. Darius Žukauskas.
Paskaita apie benediktinų ordino įkūrėjo šv. Benedikto ikonografiją nuo seniausių laikų iki XIX a. Vakarų Europoje ir Lietuvoje.

Balandžio 23, 30 d., gegužės 7 d.
“Svečiuose šv. Gertrūda Didžioji“ Lektorė ses. Paulina Vanagaitė OSB, Kauno seserų benediktinių priorė.
Trijų paskaitų pažintis su viduramžių mistike šv. Gertrūda iš Helftos vienuolyno: istorija, dvasingumas, patirtis.

Paskaitos vyksta ketvirtadieniais 19 val. Kauno šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje.
Dalyvio įnašas už vieną paskaitą – 5 € (įnašas neturi tapti kliūtimi Jūsų dalyvavimui)

Lietuvoje lankysis Šventųjų skelbimo kongregacijos relatorius

Sausio 5 d. (sekmadienį) 18 val. Kaišiadorių katedroje – pal. Teofiliaus koplyčioje šv. Mišias celebruos ir homiliją sakys kunigas Zdzisław Kijas (OFMconv) – buvęs palaimintojo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos bylos relatorius – darbo (baigiamosios fazės) vadovas.

http://www.teofilius.lt/aktualijos/sausio-3-6-d-lietuvoje-lankysis-kun-zdzislaw-kijas-ofmconv-sventuju-skelbimo-kongregacijos-relatorius/

Šis kunigas dirba Šventųjų skelbimo kongregacijoje Vatikane, redaguoja pasiekusias kongregaciją būsimų palaimintųjų iš Vidurio ir Rytų Europos bylas. Jis yra kilęs iš Lenkijos, taigi, pažįsta šių kraštų kultūrinį ir istorinį kontekstą.

Šia proga katedroje bus galima įsigyti Z. Kijas parašytą knygą „Radau perlą“, išverstą į lietuvių kalbą, kurią platina leidykla “Katalikų pasaulis”. Kunigas Z. Kijas jau yra lankęsis Kaišiadoryse 2017 m. vasarą.

Kiti svečio apsilankymai:

Sausio 3 d. 18 val. – Z. Kijas pristatys savo knygą “Radau perlą” Pranciškonų konventualų vienuolyne Vilniuje – Pranciškonų g. 1 (salės Nr. 116)

Sausio 5 d. 11 val. – kun. Z. Kijas celebruos šv. Mišias ir sakys homiliją Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje bei pristatys knygą “Radau perlą” – Žemaičių g. 31A.

Sausio 6 d. 18 val. – kun. Z. Kijas celebruos šv. Mišias ir sakys homiliją Seserų benediktinių šv. Mikalojaus bažnyčioje Kaune – Benediktinių g. 10.

Zdzisław Kijas gimė 1960 m. Lenkijoje, kunigu įšventintas 1986 m. Yra vienuolis pranciškonas konventualas. Studijavo Belgijoje – katalikiškajame Liuveno (Louvain-La-Neuve) universitete, kur įgijo teologijos habilituoto daktaro laipsnį, yra profesorius.

2010 m. pop. Benediktas XVI tėvą Zdzisław Kijas paskyrė Šventųjų skelbimo kongregacijos relatoriumi. Iki 2017 m. šias pareigas ėjo Dievo tarno Teofiliaus Matulionio beatifikacijos byloje.

Kviečiame aktyviai dalyvauti!

Paskelbta Be kategorijos