Kryžiaus kelio apmąstymai

Šiuo karantino laikotarpiu mūsų bažnyčioje gavėnios penktadieniais Kryžiaus kelio pamaldos nevyks. Kviesdamos Kryžiaus kelią apmąstyti asmeniškai, norime su jumis pasidalinti mūsų bažnyčioje esančių Kryžiaus kelio stočių atvaizdais (XIX a. pab.) ir trumpais kunigo Broniaus Bulikos (1923-1988) mąstymais. (Paspauskite ant atvaizdo, kad matytumėte tekstą)

Linkime turiningo dvasinio gyvenimo šių metų gavėnioje.

Pradžios malda

 Tėve, tu taip mus mylėjai, kad paaukojai savo mieliausiąjį Sūnų. Atsiųsk mums Šventąją Dvasią: tepadaro ji mus tikrais Kristaus mokiniais, pažįstančiais kryžiaus išmintį ir besidžiaugiančiais amžinojo išganymo viltimi. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Aštuoniais palaiminimais Jėzus pradėjo mokyti mus, o kančia ir mirtimi ant kryžiaus patvirtino savo žodžius. Paskutiniai Jėzaus žingsniai žemėje – kaip testamentas. Tegu jie sminga giliai širdin, tegu lieka amžiams atmintyje. Testamentiniai žingsniai – pabandykime atskleisti juos.

KURS UŽ MUS KALTUS kentėjai, Jėzau Kristau, Dieve mūsų, būk mums gailestingas!

(1-14 FOTO Vaidas Vidugiris)

Paskelbta Be kategorijos

Šv. Mišios nuo gavėnios pradžios

Nuo vasario 17 d., pelenų trečiadienio, laikantis visų saugumo reikalavimų, bažnyčioje atnaujinamos viešos pamaldos su tikinčiaisiais.

Šv. Mišios mūsų bažnyčioje aukojamos:

Pirmadieniais-penktadieniais 18 val.

Šeštadieniai 8 val.

Sekmadieniai 10 ir 18 val.

Nuotolinis kursas: „Bažnyčios Tėvų raštai“

Nuotolinis “Schola Benedicti“ kursas: „Bažnyčios Tėvų raštai – neišsenkantis Bažnyčios lobynas“

Sausio 14, 21, 28 d. (ketvirtadieniais) 19 val. kviečiame į trijų paskaitų ciklą apie senuosius krikščionių tekstus – kaip juos skaityti, suprasti ir pritaikyti savo gyvenime. „ZOOM“ platformoje paskaitas ves ses. Celina Galinytė OSB.

Norėdami gauti prisijungimą, registruokitės rašydami el. paštu kaunobenediktines@gmail.com

Mišių transliacija

SEKMADIENIAIS taip pat PER KALĖDAS ir 2-ąją KALĖDŲ DIENĄ mūsų bažnyčia atvira ASMENINEI MALDAI 11:00 – 18:00

Mūsų vienuolyno Facebook paskyroje ŠV. MIŠIOS BUS TRANSLIUOJAMOS ŠIUO LAIKU:

Gruodžio 20 d., sekmadienį 10:00

Gruodžio 24 d., Kūčių vakare 21:00

Gruodžio 27 d., sekmadienį 10:00

Gruodžio 31., laukiant Naujųjų, 22:30

Paskelbta Be kategorijos