REQUIEM ÆTERNAM…

2019 m. balandžio 18 d., eidama aštuoniasdešimt aštuntuosius metus, mirė

ses. Mechtilda – Albina Urbanovič OSB

Gimė 1932 03 05 † Amžinieji įžadai 1972 08 23

Išlydėjimas balandžio 20 d., šeštadienį, 13 val., iš Kauno šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčios

 Laidojama Karmėlavos kapinėse

Reklama

Didžiojo Tridienio pamaldų tvarka

Didysis ketvirtadienis

Dienos metu adoracijos nėra

18.00 Paskutinės Vakarienės šv. Mišios

(Nėra Vakarinės Liturginės Valandos)

 

Didysis penktadienis

Dienos metu budima prie Švč. Sakramento

17.00 Kristaus Kančios pamaldos

(Nėra Vakarinės Liturginės Valandos)

 

Didysis Šeštadienis

(Rytinių šv. Mišių nėra)

Dienos metu gerbiamas Kryžius

21.00 Velyknaktis

 

Sekmadienis – Viešpaties Prisikėlimas

10.00 Šv. Mišios

Adoracijos nėra

(18.00 Šv. Mišių nėra)

 

Pirmadienis – Antroji Velykų dieną

10.00 Šv. Mišios

Adoracijos nėra

(18.00 Šv. Mišių nėra)

 

Kovo 21 d. – šv. Benedikto mirties diena

Tais metais, kai turėjo atsisveikinti su šiuo gyvenimu, kalbėdamasis su keliais drauge ir keliais toliau esančiais mokiniais jis pranešė savo švenčiausios baigties dieną. (…) O šeštą dieną prieš savo baigtį jis įsakė atidengti jau kapą. Netrukus buvo apimtas karščio ir ėmė kamuotis nuo didelės kaitros. Sopulys kasdien ėjo stipryn, todėl šeštą dieną mokiniai paprašyti nunešė jį į koplyčią. Ten prieš išeidamas jis apsirūpino Viešpaties Kūnu ir Krauju. Mokinių rankoms palaikant jo bejėgį kūną, jis atsistojo ir, iškėlęs rankas į dangų, tarp maldos žodžių išleido paskutinį atodūsį. (Iš Grigaliaus Didžiojo “Dialogų“)

Paskelbta Be kategorijos